Underverkstaden ordnar verkstäder för seniorer.

Fantasi är viktigt för alla människor i alla åldrar. Problemlösning bygger på vår förmåga att föreställa oss. Därför är det speciellt viktigt att upprätthålla fantasin för seniorer. Underverkstadens seniorverkstäder finns till för att alla har rätt att uppleva fantasins fördelar och glädje tillsammans med andra. 

Seniorcirkus & rörlighet

Genom seniorcirkus förstärks både motoriken och hjärnverksamheten. Att övervinna sig själv blir nästan enkelt då vi gör, upplever och uttrycker oss tillsammans. Vi testar bl.a. jonglering. Förutom fysisk uppiggning skapar cirkusworkshoparna glädje. 

Seniorcirkus

Kreativitet & hjärngymnastik

Roliga fysiska tankenötter i motorik som stärker sambandet mellan hjärnhalvorna. Vi har också helt enkelt jättekul. Beroende på gruppen kan vi också ta in improvisation eller ordkonst.

Seniorhjärna20238661